Skrivet den 31 mars, 2011 · I kategori Nyheter

NGS Group AB säljer dotterbolaget Call X Marketing till Tomsund Invest.

För att fortsätta renodlingen av verksamheten inom NGS Group har styrelsen beslutat att sälja dotterbolaget Call X Marketing AB till Tomsund Invest AB.

Tomsund Invest blir en väldigt bra ägare till Call X Marketing med stora synergier mellan Call X Marketing och Tomsunds dotterbolag, Avesta Teletjänst säger Per Odgren, styrelseordförande för NGS Group. Vår strategi är att renodla vår koncern och ha fokus på bemannings- och konsultverksamhet inom tjänstesektorn. Vi ser möjligheter till intressanta och spännande förvärv under 2011, avslutar Per Odgren.
Tomsund Invest AB är en aktiv ägare som i huvudsak styr sina bolag genom ett aktivt styrelse- och controllerarbete.

I Tomsund-koncernen ingår företagen Avesta Teletjänst AB, Trosa Marin AB, Trosavarvet AB, Creative Link AB samt IP Stockholm AB.

Genom förvärvet av Call X Marketing tillför vi spetskompetens inom besöksbokning för
sjukvårds- och läkemedelsindustrin säger Tommy Sundström, VD för Tomsund Invest.